Osmanlıca Ders Notları 7

  1.     Ders

TÜRKÇE ÜNLÜLERİN YAZILIŞI (O-Ö-U-Ü)

Arapçanın bir tek yuvarlak ünlüsüne (u ve û) karşılık Türkçede dört yuvarlak ünlü vardır: /o/, /ö/, /u/, /ü/.

Bu ünlülerin hepsi aynı şekilde yazılır:

 

1

Bu ünlüleri ayırt etmek için Osmanlı alfabesinde özel bir işaret kullanılmamıştır. Dört ünlünün de aynı harfle yazılması okumada güçlük doğurabilir.

Ancak kaf ق, kef ك, gayın غ gibi harfler bize Türkçe kelimelerdeki yuvarlak ünlünün kalın veya ince sıradan olduğunu belirlemede yardımcı olabilir.

Kelime başında te ت , tı ط, sin س, sad ص harfleri de bu ayırımda yardımcı olur.

2

3

4

5

51

6