Osmanlıca Ders Notları 5

  1. Ders

ÜNSÜZLERİN ÖZELLİKLERI

Osmanlı alfabesindeki kimi harfler, Türkçe kelimelerde, bugünkü alfabeden farklı olarak yalnızca kalın ünlülerle veya yalnızca ince ünlülerle kullanılır.

Bunların başlıcaları K grubu, S grubu, G grubu ve T grubu harfleridir.

ط – ت, غ-گ, س – ص, ق- ك

Bu harfler bugün kullandığımız alfabede birer harfle gösterilmektedir.

5.derss

Ancak Türkçe kelimelerde ط ve ص yalnızca kelime başında kalın ünlülerle kullanılırlar. Kalın ünlülü kelimelerde iç seste bunların yerine genellikle س ve ت kullanılır.

 

صوس,    صات,   آس,    طاس     طوت      آت,    طات,    يات

 sus       sat        as      tas         at        tut       tat       yat

5.dersin2

 

5. 3

 

eyüp -i p

şiir

yorgan gitti