Osmanlıca Ders Notları 4

  1.  Ders

TÜRKÇE ÜNLÜLERİN YAZILIŞI

Arap alfabesinde üç ünlü /a/, /i/, /u/ (ve bunların uzunları /â/, /I/, /û/) varken, Türkçede sekiz ünlü olup ayrıca uzun ünlü yoktur.

Arap imlâsında kısa ünlüler yazılmaz, yalnızca uzun ünlüler yazılır.

Bu uzun ünlüleri yazmak için ا و ى ه harflerinden yararlanılır. Türkçenin sekiz ünlüsünü göstermek için de bu harfler kullanılır, ancak bunlar Türkçe kelimelerde uzun okunmaz.

TÜRKÇE KELİMELERDE A ve E ÜNLÜSÜ

Türkçe kelimelerde /a/ ünlüsü kelime başında daima medli elif ileآ gösterilir. Kelime içinde /a/ sadece elif ا  ile gösterilir:  at, aş, ayak vs.

Kelime sonunda /a/ yine elifle, kimi eklerin ve kelimelerin kalıplaşmış yazılışlarında ise ه ile gösterilir: ata, ada vs.

Kelime başında /e/ elif ا ile gösterilir: er, eş, ev gibi.

Bazen /a/ ile karışmasını önlemek için elifin üzerine hemze konulabilir: er, eş, ev gibi.

Kelime içinde /e/ genel olarak gösterilmez.

4.ders

OSMANLI TÜRKÇESİNDE, KELİME SONUNDAKİ ÜNSÜZLER DAİMA SAKİN, YANİ BİR ÜNLÜ ALMADAN OKUNUR:

 

4. ders 2

4 3

4 4

 

 

 

 

 

4 5 fıkra

 

 

4 6 hikaye

 

 

 

 

 

4 7 fıkra