Osmanlıca Ders Notları 10

  1. DERS

TÜRKÇEDE SES KARŞILIĞI BULUNMAYAN HARFLER

Osmanlı alfabesindeki bazı harfler Arapça ve Farsça seslere özgüdür. Bu harflerin karşıladığı sesler, orijinal çıkış özellikleriyle Türkçede bulunmazlar. Bu gibi harfler Türkçedeki en yalan sese uydurularak okunurlar.

Peltek se ث harfi Arapça kelimelere özgüdür. Türkçe kelimelerde kullanılmaz, /ts/ seslerinin birleşimi gibidir. Bu harf Türkçede /s/ olarak okunur:

 

10 0

Ha ح , hı خ ve he ه harfleri Arapça ve Farsça kelimelerde karşımıza çıkar ve üçü de Türkçede [h] sesi gibi okunurlar.

Bunlardan hı خ harfi hırıltılı bir sestir. Bazı Anadolu ağızlarında ve Türkçenin tarihî dönemlerinde bu sese rastlanır: يوخ yoh “yok”, دخى dahı “dahi” vs.

Türkçede ه خ ح harflerinin telaffuzu aynıdır.

Zel ذ harfi esasen Arapça ve kimi Farsça kelimelerde kullanılır. Normal /z/ gibi telaffuz edilir: 

Dat ض. harfi Arapça kelimelere özgüdür. Türkçede bulunmaz. Türkçeye giren kelimelerde bu harf çoğu zaman /z/ olarak, kimi zaman da /d/ olarak okunmaktadır:

ط harfi kalın bir ünsüzdür. Türkçede bu özelliğinden dolayı kalın ünlülü kelimelerin başında kullanılmaktadır. Türkçedeki /t/ gibi telaffuz edilir. Bu harfin kimi kelimelerde- kalıplaşmış olarak- /d/ yerine kullanıldığı da görülür: … ada gibi.

ظ harfi Türkçe kelimelerde kullanılmaz. Arapça kelimelerde ise normal /z/ gibi telaffuz edilir.

10 1

 

 

 

10 3

 

10 2